İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı birlikteliğiyle düzenlenen “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede” sempozyumu 2 – 3 Aralık 2022 tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı. İki günlük sempozyumun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yaşar Kemal, Anadolu medeniyetinin zirvelerinden gürleyerek gelen bir nehir gibi bu coğrafyanın kültür birikimini omuzlarında taşıdı. Anadolu’nun sözü oldu. Bize birbirimizle, doğamızla, geçmişimizle ve geleceğimizle uyumu en yalın haliyle, ustalıkla anlattı. Bu topraklardaki çok renkliliğin, çok sesliliğin, çok nefesliliğin eşsiz manzaraları onun eserlerinde hayat buldu” dedi. Daha sonra söz alan Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli ise toplantıyı “Yaşar Kemal’in bizlerle doğa/çevre gerçeğine bakışını paylaşırken, bugün dünyamızın en yakıcı sorunu olan çevre sorunu için yeni bakışlara ihtiyacımızı da hatırlatan bir çağrı” olarak tanımladı.

Sempozyum “Yaşar Kemal’e Merhaba” başlıklı ön oturum ile devam etti. Türkan Şoray, Ataol Behramoğlu, Michael Ellison ve Lucien Leitess usta yazarı ve onun edebiyatını “doğa” ve “insan” eksenleri üzerinden anlattı.

Sempozyumun ana oturumlarının açılış konuşmasını Feridun Andaç yaptı. Sempozyum programında yer alan oturum başlıkları ve konuşmacılar sırasıyla şöyle: I. Oturum: “Gazeteci Yaşar Kemal, Yaşar Kemal ile Gazetecilik/Sanat ve Zanaat”. Oturum Başkanı Umur Talu “Basınköy’den Yaşar Abim”, Yasemin Giritli İnceoğlu “Yaşar Kemal’in Edebi Gazeteciliği: Anadolu Röportajları”, Kenan Mortan “Yaşar Kemal Anadolu’ya Bakış: Coğrafyayı Anlamak ve Yol Göstericiliği”, Derya Sazak “İnce Memed’in Mezarını Niye Yaptırmadın Yaşar?”, Barış İnce “Yaşar Kemal Anlatı Dünyasının Rengi: Dil”.

II. Oturum “Toprağın Rengi, İnsanın Sesi”. Oturum Başkanı Gonca Gökalp Alpaslan “Türk Sözlü Kültüründe Doğanın Çağdaş Yorumcusu Yaşar Kemal”, Onur Bilge Kula “Akçasaz’ın Ağaları, Ekonomik ve Toplumsal Değişimin Doğa ve İnsan Davranışına Yansımalarının Yazınsallaştırımı”, Kemal Arı “Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana Romanında Mübadele ve ‘Emval-i Metruke’ (Terk Edilmiş Mallar)”, Erol Köroğlu “Tarih ve Doğa: Bir Ada Hikayesi Dörtlüsünün Savaş Karşıtı Söyleminde İnsan ve Toprak İlişkisi”.

III. Oturum: “Doğanın Rengi, İnsanın Sesi”. Oturum Başkanı Arzu Öztürkmen “Sözlü Tarih, Folklor ve Etnografi Merceğinden Yaşar Kemal: Bir Yaşam Öyküsünün Poetikası”, Christina Zenginoğlu “Örselenmiş Bellekte Physis’in Kurulumu ve Dönüşümü: Binboğalar Efsanesi”, Ece Onural “Yaşar Kemal’i Ekoeleştiri Bağlamında Okumak: “Kutsal Ağacın İzinde”, Aslan Erdem “Bir Anatomi Dersi: Deniz Küstü”.

IV. Oturum: “Yaşar Kemal Anlatılarında Doğanın Doğası”. Oturum Başkanı Seza Yılancıoğlu “Yaşar Kemal Yazınında Doğanın Değişimi ve İnsan”, Mustafa Sarı “Denizin Sesi/Rengi Sırrı, Derdi”, Cihan Erdönmez “Yaşar Kemal Romanlarında Bitkiler Bize Ne Anlatır? İnce Memed Serisinden Çıkarımlar”, Ufuk Özdağ “Yaşar Kemal’de Su Etiği”, Ayşegül Tözören “Yaşar Kemal Eros’un Tarafında”.

V. Oturum: “Yaşar Kemal ile Edebiyatta Dünden Yarına”. Oturum Başkanı Hidayet Karakuş “Yaşar Kemal’in Halk Kaynakları”, Semih Gümüş “Yaşar Kemal’i Doğru Anlamak”, Feridun Andaç “Yaşar Kemal’de Olan, Duran Bir Bakış”, Murat Sabuncu “Yaşar Kemal Zamansız Bir Okuldur”, Şeyhmus Diken “Yaşar Kemal Üstadın Edepli ve Edebi Gerçekliği”.

VI. Oturum: “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede”. Oturum Başkanı Hikmet Sarıoğlu “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede”, Gürsel Korat “Yazar ve Coğrafyası”, Metin Turan “Toprak, Kuş ve Çocuk: Yaşar Kemal’de Doğanın Dönüştürücülüğü”, Evin İlyasoğlu “Yaşar Kemal Yazısında Müzik Öğeleri”, Yalçın Karayağız “Yaşar Kemal’in Heroik Anlatısı”.

Sempozyum 3 Aralık akşamı yapılan Kardeş Türküler konseri ile sona erdi. Ayrıca sempozyumda Yaşar Kemal Vakfı Arşivi’ne armağan edilen fotoğraflardan oluşan bir sergi de yer aldı.