Yaşar Kemal’in 4. ölüm yıldönümünde Literatür Yayınları tarafından “Yaşar Kemal: İnsanı, Toplumu, Dünyayı Kucaklamak” adlı bir kitap yayımladı. Kitap, Galatasaray Üniversitesi’nde 2016 yılında aynı adla düzenlenen sempozyumun bir derlemesi. Sempozyumda büyük ustanın, topluma, insanlara ve dünyaya bakışı farklı açılardan dile getirilirken; romancılığı, gazeteciliği, röportaj yazarlığı, doğaya ve çevreye karşı olan duyarlılığı, kadının toplumdaki yerine ilişkin görüşleri tartışıldı. Kitabın editörlüğü Doç. Dr. S. Seza Yılancıoğlu tarafından yapıldı ve Fahri Aral tarafından yayına hazırlandı. Sempozyum bildirilerinden oluşan bu kitabın amacı, Yaşar Kemal’in eserlerine ışık tutmak ve büyük ustanın zengin yazın dünyasını genç ve gelecek kuşaklara tanıtmak, aktarmak.

Literatür Yayınları kitabın tanıtım bültende Yaşar Kemal’in şu sözlerine verdi:

“Bir, benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun. İki, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılayamasın. Kimse kimseyi asimile edemesin. İnsanları asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin.

Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki, bir kültürü yok edenlerin kendi kültürleri, insanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir.

Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır.

Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.”

Kitapta yer alan makaleler sırasıyla; Daniel Rondeau “Dostum Yaşar Kemal”, Ali Ergur “Yaşar Kemal: Çoğulluğun Yazarı”, Murathan Mungan “Toplumsal Sorumluluk”, Erol Köroğlu “Yaşar Kemal’in ‘Bir Ada Hikâyesi’ Dörtlüsünde Eleştirel Tarih, Kolektif Anlatı ve Toplumsal İmgelem”, Aydın Uğur “Sanatçı Sanatının Büyük Ateşinde, Hak Bildiği Yolda”, Yasemin İnceoğlu “Yaşar Kemal’in Gazeteciliği”, Kenan Mortan “Yaşar Kemal: Yaşamın Boy Aynası”, Marc Semo “Yaşar Kemal: Uzun Süren Bir Dostluk”, Kayıhan Güven “Yaşar Kemal’in Gazeteciliği”, Timour Muhidine “Direniş Ruhu: Yaşar Kemal, Savaşçı Bir Gazeteci”, Doğan Hızlan “Yaşar Kemal’in Öğrettikleri”, Muhsine Helimoğlu Yavuz “Yaşar Kemal’in Romanlarında Yer Alan Epope Motiflerine Analitik Bir Yaklaşım”, Ufuk Özdağ “Yaşar Kemal’de Deniz Etiği”, S. Seza Yılancıoğlu “Yaşar Kemal’in Romanlarında Feminist Doku” ve Sadık Karamustafa “Yaşar Kemal İçin Tasarlamak”. Kitabın son bölümü olan “Yaşar Kemal’in Dostları: İzler, İzlenimler, Anılar”da ise Zülfü Livaneli, Doğan Hızlan, Adalet Ağaoğulu, Ragıp Duran, Güven Turan, Gencay Gürsoy ve Levent Yılmaz yer alıyor.